PREVENCIÓ (1)

DETECCIÓ I ATENCIÓ PRECOÇ


PROJECTE  “PETITONS”

Atenem a infants entre 0-6 anys que presenten dificultats en el seu desenvolupament evolutiu. Els tres primers anys de vida són molt importants pel desenvolupament de tots els infants.
Per això cal intervenir en tot el procés que suposa la detecció i valoració de les possibles dificultats que aquests infants puguin anar presentant, plantejant, en cada cas, un treball d’intervenció interdisciplinar.
La proposta d’estimulació global (cognició, llenguatge, socialització…) ajuda al desenvolupament infantil en els diversos àmbits d’intervenció:
escolar, familiar i social.

INTERVENCIÓ PREVENTIVA (3 A 6 ANYS)

Proposem un entrenament preventiu amb tasques i jocs preparatoris per  a l’aprenentatge lectoescriptor amb l’objectiu de beneficiar tant a nens sense dificultats com a futurs dislèctics o alumnes que més endavant presentin un retard lectoescriptor.

Portant a terme una intervenció preventiva en nens amb risc de presentar alguna dificultat d’aprenentatge, aquestes dificultats s’evitaran i / o pal·liaran en gran mesura. (Mètode propi).

ESTIMULACIÓ COGNITIVA (3 A 6 ANYS)

Proposem activitats d’estimulació cognitiva, dins de l’àmbit de la intervenció preventiva, dirigides a desenvolupar els processos més influents en l’aprenentatge de la lectoescriptura en nens de 3 a 6 anys.  Aquestes activitats tenen com a objectiu estimular totes aquestes capacitats que influiran significativament en l’aprenentatge en general i no només en la lectoescriptura.

– Percepció visual, auditiva i tàctil
– Atenció
– Orientació espacial i temporal
– Memòria de treball
– Funcions executives
– Raonament i l’abstracció
– Càlcul
– Pràxies
– Expressió oral
– Comprensió verbal

error: Content is protected !!