Espai tallers

Aquest nou espai ha sorgit a partir de la demanda de les famílies. Aquestes, han observat que els seus fills/es tenen dificultats en algunes àrees curriculars, tot i no presentar cap trastorn d’aprenentatge.   

A LA VOLTA hem creat l’espai tallers, per oferir un ajut personalitzat que s’adapta a les característiques i dificultats de qualsevol nen/a.