Centre


LA VOLTA és un centre multi disciplinar que ofereix un servei global per tal de potenciar el desenvolupament cognitiu, social i emocional.
Estem especialitzats en el diagnòstic, intervenció i assessorament en logopèdia, psicologia i psicopedagogia en les diferents etapes.
El treball en equip ens permet donar resposta a les situacions que interfereixen significativament en la vida diària dels infants, adolescents o joves, però també dels adults, propiciant i restablint el benestar emocional, un bon entorn familiar i/o escolar i un aprenentatge exitós.

Serveis


Logopèdia
Neurologopèdia

Psicologia
Neuropsicologia

Psicopedagogia
Reforç escolar

Fem intervenció en les alteracions del llenguatge,
la parla i la deglució.

Fem intervenció en problemes del comportament,
emocionals i relacionals.

Fem intervenció en les dificultats dels aprenentatges,
tècniques d’estudi i orientació vocacional.

Altres serveis


Projecte Petitons

Infants de 0 a 6 anys
Intervenció preventiva
Estimulació precoç
Estimulació cognitiva

Tallers

  Estimulació cognitiva
  Educació emocional
  Raonament matemàtic

Casals

Estiu
Setembre

Assessorament

Pares
Adolescents
Professionals
Escoles

  Centre de pràctiques col·laborador amb:


   Col·laboradors amb l’obra social:


error: Content is protected !!