Logopèdia i Neurologopèdia

L’espai  logopèdic de LA VOLTA té per objectiu oferir tractaments específics de possibles alteracions i dificultats en els adults:

• ALTERACIONS DE LA VEU (Disfonia).

• ALTERACIONS DE LA DEGLUCIÓ (Deglució Atípica).

• ALTERACIONS DE LA PARLA (Disfèmia, Dislàlia).

• PROBLEMES ADQUIRITS DEL LLENGUATGE.

Els adults poden patir malalties neurològiques o lesions cerebrals    (Demències, Parkinson, ictus, traumatismes…) que poden afectar els processos motors implicats en:

• LLENGUATGE (Afàsia: Pèrdua de la capacitat de produir o comprendre el llenguatge).

• VEU

• ALIMENTACIÓ (Disfàgia: Dificultat per empassar aliments).

• PARLA (Disàrtria: Alteracions motores de la parla).

La Logopèdia tracta aquestes afectacions restablint i compensant els dèficits produïts treballant en:

• Valoració inicial.

• Rehabilitació dels processos afectats.

• Compensar les capacitats.

• Prevenir altres alteracions.

• Adaptació dietes.

• Acompanyament al pacient i el seu entorn.