Logopèdia i Neurologopèdia

L’espai logopèdic de LA VOLTA  té per objectiu oferir tractaments específics  a infants i adolescents  amb dificultats de llenguatge i comunicació, a fi d’afavorir el seu desenvolupament i integració a l’entorn social i escolar.

Fem prevenció i avaluació de les dificultats que puguin afectar a un bon aprenentatge i el tractament que duem a terme sempre l’orientem des d’una base globalitzadora de la persona i adaptat a les seves necessitats.

També rehabilitem dificultats de llenguatge, parla, alimentació i deglució derivats de lesions neurològiques, retard del desenvolupament…

Ens coordinem amb la família, l’escola i altres professionals per tal d’obtenir uns resultats satisfactoris.

 • Trastorn del llenguatge expressiu i/o comprensiu (TEL)

 • Alteracions de la parla

  • Retards de la parla

  • Dislàlies (alteració en la producció d’un o més sons)

  • Disglòssies (alteració en la producció de la parla per una causa orgànica)

 • Reeducació de la veu (disfonia)

 • Alteracions del ritme i la fluïdesa verbal

  • Disfèmia o quequeig

  • Taquifèmia (parla ràpida i poc comprensible)

 • Alteracions de les funcions orofacials i orofaríngies

  • Respiració bucal

  • Deglució atípica

  • Disfàgia 

 • Trastorns del llenguatge escrit

  • Trastorns en l’adquisició (dislèxia, disgrafia, disortografia)

  • Trastorns adquirides (alèxia, agrafia)

 • Alteracions de causa neurològica

  • Afàsies (pèrdua del llenguatge per lesió cerebral)

  • Disàrtries

 • Trastorn de l’espectre autista (TEA)