Psicologia d’adults

LA VOLTA ofereix un espai perquè els adults puguin gestionar aquells problemes als quals s’enfronten en la seva vida diària.

La teràpia psicològica guiarà la persona en un camí per adoptar noves formes de pensar i afrontar la realitat, per tal d’alleujar i superar l’angoixa, la depressió i l’estrès.

En general, aconseguir una millora en la qualitat de vida, felicitat i satisfacció personals.

Els motius de consulta més habituals per part de persones adultes són:

-Ansietat

-Estrès

-Depressió

-Pors/Fòbies

-Preocupacions excessives

-Processos de dol

-Problemes de parella