Psicologia i Neuropsicologia

Des de la vessant psicològica , a La Volta, treballem per l’equilibri emocional, l’harmonia i el benestar de les persones que se’ns adrecen. Ho fem amb infants tenint molt present el context familiar i social, i amb adolescents acompanyant-los en el seu procés de creixement.

El nostre objectiu és potenciar al màxim un bon coneixement d’un mateix que permeti assolir l’autonomia personal i desenvolupar bones habilitats per viure d’acord amb el present, elaborant un projecte vital coherent.

És per això que considerem important fer una correcta observació de les característiques –habilitats i dishabilitats- de cadascuna de les persones que acudeixen al centre, fent observacions diagnòstiques per tal de valorar-ne les capacitats i la simptomatologia.

Treballem

  • Trastorns de comportament i de personalitat.

  • Trastorns de conducta (impulsivitat, negativisme, desafiament…)

  • Trastorns d’ansietat i d’estat d’ànim (angoixa, tristesa, estrès…)

  • TDA/H (Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat)

  • Habilitats socials, intel·ligència emocional

  • Adopció

  • Altes capacitats

  • Assetjament escolar (bullying)

  • Trastorns de l’Espectre de l’Autisme, Síndrome d’Asperger

  • Pors

psicopedagogia-01