Psicopedagogia

En l’àmbit psicopedagògic tenim com a objectiu ajudar als alumnes de primària, ESO i batxillerat que presentin alguna dificultat que condiciona el seu progrés escolar.  La psicopedagogia no només es desenvolupa en el context educatiu, sinó també en l’àmbit familiar i social.

A “La Volta” treballem l’atenció a la diversitat utilitzant metodologies didàctiques tenint en consideració les característiques de l’alumnat i les seves necessitats educatives particulars proporcionant als nois/noies les eines i estratègies necessàries per tal de potenciar les seves habilitats.

Ens coordinem amb la família , l’escola  i altres professionals per tal d’obtenir uns resultats satisfactoris.

Treballem

  • Reforç escolar

  • Tècniques d’estudi

  • Organització i planificació del temps 

  • Orientació escolar i vocacional

  • Autoestima i autonomia personal

  • Habilitats socials i comunicació (educació emocional)

  • Assessorament als pares amb pautes educatives, conductuals i socials.

IMG-20170509-WA0003