El Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), és un problema evolutiu del processament del llenguatge oral. Els nens i nenes que el pateixen presenten una dificultat en l’adquisició del llenguatge parlat que no s’explica per cap causa aparent. El nivell de competència lingüística està molt per sota de la resta de capacitats del nen, motrius, sensorials i cognitives no lingüístiques. És més freqüent en nens que en nenes, la seva prevalença és a l’entorn del 2% de la població escolar. Solen estar afectats un o més aspectes funcionals del llenguatge (lèxics, semàntics, morfosintàctics i pragmàtics) . El TEL interfereix en un bon aprenentatge de la lectoescriptura i en l’expressió oral de l’infant, per tant el seu ritme a l’hora d’adquirir els diferents aprenentatges és més lent que el dels altres nens de la seva edat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

error: Content is protected !!