PSICOLOGIA I NEUROPSICOLOGIA


Des de la vessant psicològica , a La Volta, treballem per l’equilibri emocional, l’harmonia i el benestar de les persones que se’ns adrecen. Ho fem amb infants tenint molt present el context familiar i social, i amb adolescents acompanyant-los en el seu procés de creixement.

El nostre objectiu és potenciar al màxim un bon coneixement d’un mateix que permeti assolir l’autonomia personal i desenvolupar bones habilitats per viure d’acord amb el present, elaborant un projecte vital coherent.

Quan els nens/es i adolescents presenten dificultats que ni ells ni els pares saben com gestionar i afrontar, és recomanable demanar ajuda professional. Actuar amb la màxima prevenció possible és essencial per a resoldre la majoria de dificultats.

És per això que considerem important fer una correcta observació de les característiques,  habilitats i dishabilitats, de cadascuna de les persones que acudeixen al centre, fent observacions diagnòstiques per tal de valorar-ne les capacitats i la simptomatologia.

 • Trastorns de comportament i de personalitat.
 • Trastorns de conducta (impulsivitat, negativisme, desafiament…)
 • Trastorns d’ansietat i de l’estat d’ànim (angoixa, tristesa, estrès…)
 • Dificultats d’adaptació (separacions, adopcions, dols…)
 • TDA/H (Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat)
 • Habilitats socials, intel·ligència emocional
 • Adicció a noves tecnologies
 • Altes capacitats
 • Assetjament escolar (bullying)
 • Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA), Síndrome d’Asperger
 • Pors i fòbies

La Neuropsicologia és una disciplina psicobiològica, que estudia la relació existent entre el cervell (processos neuronals) i la conducta humana.

Enfocant-nos més en el cervell infantil, podem dir que és un cervell en desenvolupament i que per això requereix un estudi específic. Gràcies a la plasticitat cerebral en els primers anys de vida (0 a 6 anys) una detecció precoç en qualsevol àmbit del neurodesenvolupament serà de vital importància per poder intervenir i atenuar dificultats afegides de possibles trastorns psicopatològics i neuropsicològics.

La dimensió clínica es focalitza en l’avaluació, diagnòstic, pronòstic i tractament de les alteracions psicològiques que presenten les persones afectades.

Els neuropsicòlegs infantils poden identificar dificultats en aquestes àrees:

 • Atenció
 • Memòria
 • Funcions executives
 • Habilitats del llenguatge
 • Habilitats visuoespacials
 • Habilitats acadèmiques com la lectura i les matemàtiques

I detectar possibles trastorns del Neurodesenvolupament, que afecten a la conducta i a l’aprenentatge:

 • Trastorn específic del llenguatge (TEL)
 • Trastorns específics d’aprenentatge (dislèxia, disgrafia i discalcúlia)
 • Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
 • Trastorn de l’espectre autista (TEA)
 • Discapacitat intel·lectual
 • Trastorn d’aprenentatge no verbal (TANV)
error: Content is protected !!
caCatalà