PSICOPEDAGOGIA


En l’àmbit psicopedagògic tenim com a objectiu ajudar als alumnes de primària, ESO i batxillerat que presentin alguna dificultat que condiciona el seu progrés escolar.  La psicopedagogia no només es desenvolupa en el context educatiu, sinó també en l’àmbit familiar i social.

A “La Volta” treballem l’atenció a la diversitat utilitzant metodologies didàctiques tenint en consideració les característiques de l’alumnat i les seves necessitats educatives particulars proporcionant als nois/noies les eines i estratègies necessàries per tal de potenciar les seves habilitats.

Ens coordinem amb la família , l’escola  i altres professionals per tal d’obtenir uns resultats satisfactoris.

  • Reforç escolar
  • Tècniques d’estudi: avaluem els diferents aspectes que  intervenen en la millora de l’estudi; l’ambient, la organització i la planificació, així com si se segueix una metodologia adequada.
  • Organització i planificació del temps 
  • Orientació escolar i vocacional: valorem les aptituds dels adolescents, la seva forma de ser (personalitat) i els seus interessos professionals i personals i així poder trobar el camí més adient per realitzar-se en el futur. Ajudem a la creació d’un perfil professional i a l’adquisició de tècniques de recerca.
  • Autoestima i autonomia personal
  • Habilitats socials i comunicació (educació emocional)
  • Assessorament als pares amb pautes educatives, conductuals i socials.
error: Content is protected !!
caCatalà