LOGOPÈDIA I NEUROLOGOPÈDIA


 

L’espai logopèdic de LA VOLTA té per objectiu oferir tractaments específics a infants i adolescents amb dificultats de llenguatge i comunicació, a fi d’afavorir el seu desenvolupament i integració a l’entorn social escolar. Fem prevenció i avaluació de les dificultats que puguin afectar a un bon aprenentatge i el tratamiento que duem a terme sempre l’orientem des d’una base globalitzadora de la persona i adaptat a les seves necessitats.

També rehabilitem dificultats de llenguatge, parla, alimentació i deglució derivats de lesions neurològiques, retard del desenvolupament…

Ens coordinem amb la família, l’escola i altres professionals per tal d’obtenir uns resultats satisfactoris.

 • Trastorn del llenguatge expressiu i/o comprensiu (TEL)
 • Alteracions de la parla
 • Retards de la parla
  • Dislàlies (alteració en la producció d’un o més sons)
  • Disglòssies (alteració en la producció de la parla per una causa orgànica)
 • Alteracions de les funcions orofacials i orofaríngies
  • Respiració oral
  • Interposició lingual
  • Deglució atípica
  • Disfàgia
 • Trastorns del llenguatge escrit
  • Trastorns en l’adquisició (dislèxia, disgrafia, disortografia)
  • Trastorns adquirides (alèxia, agrafia)
 • Trastorn de l’espectre autista (TEA)
 • Alteracions de causa neurològica
  • Afàsies (pèrdua del llenguatge per lesió cerebral)
  • Disàrtries
 • Reeducació de la veu (disfonia)
 • Alteracions del ritme i la fluïdesa verbal
  • Disfèmia o quequeig
  • Taquifèmia (parla ràpida i poc comprensible)