INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT PER CAPES (art. 11 LOPDGDD) 

A cadascun dels formularis on s’obtinguin dades personals, s’ha de facilitar una informació bàsica del tractament (1ª capa) que inclogui, al menys:

 • La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.
  • No cal facilitar aquesta informació si la seva identitat es troba a l’avís legal i a més es pugui
   desprendre de manera evident del propi lloc web (nom del domini, marca publicitada, etc.).
 • Les finalitats del tractament.
  • Informació genèrica sobre les finalitats a què es destinen les dades personals que es recopilaran.
 • Enllaç a la Política de privacitat.
  • Que contindrà la informació completa del tractament (2ª capa)

INSTRUCCIONS DE CONFIGURACIÓ A LA PÀGINA WEB

Incloure les següents clàusules informatives al final de cadascun dels següents formularis de la web.
La clàusula pot contenir una o diverses finalitats i algunes d’aquestes poden requerir el consentiment de l’usuari:

 1. Si no se’n requereix el consentiment, el destinatari del formulari pot tractar les dades per a la finalitat
  descrita, només informant-ne l’usuari.
 2. Si se’n requereix el consentiment, es mostrarà una casella de «Accepto…» perquè l’usuari decideixi
  si accepta o no el tractament de dades per a la finalitat concreta. En tots dos casos, el destinatari ha de
  guardar una evidència que acrediti si l’usuari ha donat o no el consentiment; com ara, una còpia del
  formulari en forma de correu electrònic o altres mitjans que no siguin manipulables.
  • Si l’usuari accepta, el destinatari pot tractar les dades per a aquesta finalitat concreta i per a les
   altres finalitats que no requereixin consentiment, si n’hi ha.
  • Si l’usuari no accepta, el destinatari no pot tractar les dades per a aquesta finalitat concreta,
   però sí per a les altres finalitats, si n’hi ha.
  • No s’ha de supeditar l’enviament del formulari al consentiment, de manera que si hi ha
   alguna finalitat que no requereixi consentiment, el formulari s’ha de poder enviar igualment.