NUESTROS SERVICIOS

Your Content Goes Here

Evaluación, prevención e intervención logopédica

– Trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL).

– Retard del llenguatge, atenció i estimulació precoç en infants.

– Alteracions en la comprensió i expressió del llenguatge i dificultats

d’aprenentatge com dislèxia, disgrafia, discalcúlia, entre altres.

– Alteracions del sistema estomatognàtic: succió, respiració, masticació i deglució.

– Alteracions de la veu i la fluïdesa.