Les professionals de La Volta tenim àmplia experiència en el sector i som especialistes en avaluació, diagnòstic i intervenció en els àmbits de la logopèdia, pedagogia, psicopedagogia i psicologia, centrades, sobretot, en l’etapa infantil i juvenil.

Som persones amb vocació per la nostra feina i estem en constant formació per a garantir un servei i atenció de la màxima qualitat.

La nostra metodologia de treball inclou el treball en equip i la coordinació amb altres professionals, el que ens permet donar una resposta global a les necessitats de les persones que atenem al centre.


Professionals responsables d’àmbit

Teresa Cruz Monserrat – Directora i fundadora. Logopeda. Coordinadora àmbit logopèdic i tutora de pràctiques universitàries

Col.núm 1199

Marina Garcia Pousacoma – Pedagoga i psicopedagoga. Coordinadora àmbit pedagògic i psicopedagògic

Col.núm 01668

Anna Roldós Calderero – Psicòloga General Sanitària. Coordinadora àmbit psicològic

Col.núm 27999