ELS NOSTRES SERVEIS

Avaluació, prevenció i intervenció logopèdica

Som especialistes en:

– Trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL)
– Retard del llenguatge, atenció i estimulació precoç en infants
– Alteracions en la comprensió i expressió del llenguatge
Trastorns específics de l’aprenentatge (dislèxia, disgrafia,discalcúlia…)
– Trastorns de la Comunicació

– Alteracions del sistema estomatognàtic: succió, respiració, masticació i deglució
– Alteracions de la veu i la fluïdesa

Atenció psicològica i del neurodesenvolupament

Oferim atenció psicològica en:

– Alteracions de l’estat d’ànim, depressió, ansietat
– Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o sense (TDAH/TDA)

– Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

– Trastorns de la conducta alimentària (TCA)

– Rehabilitació i estimulació cognitiva

– Assetjament escolar (bullying)

– Habilitats socials

– Discapacitat intel·lectual

– Acompanyament i assessorament familiar

Reeducacions psicopedagògiques

El nostre servei de psicopedagogia està centrat en:

– Dificultats d’atenció i memòria
– Estratègies d’aprenentatge
– Tècniques d’estudi
– Dificultats en la lectura, l’escriptura i les matemàtiques
– Reforç escolar
– Hàbits d’estudi
– Acompanyament acadèmic

– Coordinació amb la família i l’escola